We love what we do and
the brands we serve

Nắm bắt được xu thế của thế giới về việc áp dụng mô hình KPI trong việc đánh giá và quản lý công việc của các nhân sự trong công ty. Từ năm 2014 Công ty Starcom đã xây dựng hệ thống KPI cho hoạt động nội bộ của công ty.

KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của chức danh đó. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân.

Hệ thống KPI của công ty Starcom được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn:

Specific: tính cụ thể và rõ ràng. 
Các chỉ số khi xây dựng cần phải giải thích được 3 khía cạnh: ý nghĩa, lý do lựa chọn và phương pháp đo lường. 

Measureable: khả năng đo lường
Đối với các KPI không đo lường được kết quả thực hiện công việc, việc đánh giá sẽ trở nên cảm tính và không khách quan.

Achievable: có thể đạt được. 
Có rất nhiều chỉ số KPI đo lường được nhưng lại không khả thi sẽ tạo nên tâm lý thất vọng, chán nản và không muốn làm việc khi các nhân viên cảm thấy khó đạt được mục tiêu dù đã cố gắng hết mình. 

Realistics: tính thực tế. 
Tính thực tế của KPI giúp doanh nghiệp có thể cùng lúc đạt tới các chỉ số đã đề ra và phục vụ cho việc liên kết KPI đến mục tiêu chiến lược doanh nghiệp

Time-bound: có thời hạn chính xác.
Việc đưa ra thời gian chính xác sẽ tạo ra động lực thúc đẩy các nhân viên hoàn thành công việc một cách tốt nhất trong thời gian hạn định, đồng thời giảm sức ì của toàn bộ hệ thống doanh nghiệp

Screen Shot 2017 10 10 at 18.43.12

Các tính năng của hệ thống KPI của Starcom:

- Tạo lập mục tiêu

- Giao việc theo mục tiêu

- Báo cáo công việc được giao

- Đánh giá mức độ hoàn thành và chất lượng công việc

Ngoài các tính năng chính, hệ thống KPI của Starcom còn cho phép:

- Quản lý nhân sự của công ty

- Tổng hợp doanh thu chi phí theo thời gian thực

- Trao đổi công việc giữa các bộ phận trọng công ty 

Trong thời gian tới, Starcom sẽ hoàn thiện hệ thống KPI trở thành một hệ thống quản lý công việc tiêu chuẩn để cung cấp cho các đối tác có nhu cầu về dịch vụ này.

 

Đối tác

Starcom trân trọng các đối tác đã đồng hành cùng công ty trong suốt những năm vừa qua!